Hydraulventil

Hydraulisk diffspär eller “diffventil”, som vi kallar den, är i praktiken en ventil för flödeskontroll av hydrostatiska drivlinor. Med en helt automatisk funktionalitet utan elektronisk styrning erhålls en enkel och kostnadseffektiv systemlösning samtidigt som driftsäkerheten är i toppklass.

  • Flöde max: 200 liter/min
  • Systemtryck max: 450 bar
  • Låga interna tryckfall