Ett stort utbud av verkstadstjänster och produktutveckling

Limako erbjuder tjänster inom produktutveckling och verkstadsarbeten där vi arbetar för att leverera lösningar, produkter och resurser av hög kvalitet. Med egen konstruktionsavdelning i direkt anslutning till vår verkstad är vi mycket flexibla med korta ledtider framförallt gällande prototyptillverkning.
Vi kan hjälpa kunder inom alla steg i sin process att utveckla konkurrenskraftiga
produkter, från idéstadiet till produktion. Detta sker både i större projekt där vi levererar helhetslösningar och som enskilda mindre uppdrag.

Vi har en välutrustad verkstad där vi kan hjälpa kunder med både tillverkning och montering av såväl enkla prototyper som små serier.
Vi kan även erbjuda löpande produktion med mindre serier, främst med fokus på svetsning.

Konsulttjänster

Våra konsulter medverkar i utvecklingsprojektets alla faser från förstudier av nya innovativa
produkter till förbättringar och kostnadsoptimering av befintliga produkter på marknaden.
Vi kan erbjuda olika typer av konstruktionstjänster.

Läs mer

Verkstadstjänster

Vi har en egen verkstad i anslutning till konstruktionsavdelningen där vi erbjuder en rad tjänster. Med korta ledtider och snabba interna kommunikationer erhålls resultat snabbt och effektivt.

Läs mer