Limako har med hjälp av främst nedanstående kunder skaffat en bred och
professionell kunskap med mycket goda kundrelationer.