Vi har en egen verkstad i anslutning till konstruktionsavdelningen där vi erbjuder
följande:

  • Legotillverkning av små serier, främst svetsning
  • Enklare bearbetning, för mera avanserad används underleverantörer
  • Framtagning av prototyper till serieproduktion
  • Enstycksutrustningar för t.ex. tester och utredningsjobb

Vi utför både reparationssvetsning av aluminium och serietillverkning med
aluminiumsvetsning. Även svetsarbeten med rostfritt material utförs.