Vi har en egen verkstad i anslutning till konstruktionsavdelningen där vi erbjuder
följande:

  • Legotillverkning av små serier, främst svetsning
  • Enklare bearbetning, för mera avanserad används underleverantörer
  • Framtagning av prototyper till serieproduktion
  • Enstycksutrustningar för t.ex. tester och utredningsjobb

Vi utför både reparationssvetsning av aluminium och serietillverkning med
aluminiumsvetsning. Även svetsarbeten med rostfritt material utförs.

Behöver du hjälp med verkstadstjänster eller produktutveckling?

Kontakta oss!